ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ NEW!!!

posted on 01 Nov 2010 16:54 by botanicalcontest

 

ดาวน์โหลด ที่นี่

 เข้าไปในหัวข้อดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกดโหลด เป็นอันเรียบร้อย

 

 

การสมัครเข้าแข่งขัน

1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 นี้ ขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรืองานแนะแนวการศึกษา ณ สถานที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ในเว็บ http://bottest.nisit.ku.ac.th/ โดยที่ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาเพิ่มเติมได้

2.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ หลักฐานที่ต้องส่งประกอบด้วย

    2.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจน และครบถ้วนทั้งทีม (เย็บใบสมัครติดกันมาเป็นทีมด้วย)

    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 1.5 นิ้ว คนละ 2 รูป (ไม่รวมที่ติดในใบสมัคร 1 รูป) และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประชาชนที่ลงสำเนาถูกต้อง

    2.3 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมลงสำเนาถูกต้องด้วย
 
วิธีการส่งใบสมัครและจ่ายค่าสมัครโครงการฯ
 

โอนเงินค่าสมัคร ทีมละ 300 บาท มาที่

เลขที่บัญชี 403-534183-1 ชื่อบัญชี นส. ศิขรินทร์ สิงคิพร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกเกษตร

 

 
 
 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาคารสุขประชาวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บมุมซองว่า โคงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7 )

 

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

พี่มิ้ง (true)  โทร.  080-934-8656

พี่น้ำ (AIS) โทร.  084-366-6453

หรือ กดไปกดไลค์ ช่องทางการติดต่อและอัพเดตข้อมูลที่รวดเร็วที่สุด ได้ที่ 

www.facebook.com/bottest7


Comment

Comment:

Tweet