ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

posted on 08 Dec 2010 20:37 by botanicalcontest

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ NEW!!!

posted on 01 Nov 2010 16:54 by botanicalcontest

 

ดาวน์โหลด ที่นี่

 เข้าไปในหัวข้อดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกดโหลด เป็นอันเรียบร้อย

 

 

การสมัครเข้าแข่งขัน

1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 นี้ ขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรืองานแนะแนวการศึกษา ณ สถานที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ในเว็บ http://bottest.nisit.ku.ac.th/ โดยที่ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาเพิ่มเติมได้

2.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ หลักฐานที่ต้องส่งประกอบด้วย

    2.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดอย่างชัดเจน และครบถ้วนทั้งทีม (เย็บใบสมัครติดกันมาเป็นทีมด้วย)

    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 1.5 นิ้ว คนละ 2 รูป (ไม่รวมที่ติดในใบสมัคร 1 รูป) และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประชาชนที่ลงสำเนาถูกต้อง

    2.3 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมลงสำเนาถูกต้องด้วย
 
วิธีการส่งใบสมัครและจ่ายค่าสมัครโครงการฯ
 

โอนเงินค่าสมัคร ทีมละ 300 บาท มาที่

เลขที่บัญชี 403-534183-1 ชื่อบัญชี นส. ศิขรินทร์ สิงคิพร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกเกษตร

 

 
 
 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาคารสุขประชาวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บมุมซองว่า โคงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7 )

 

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

พี่มิ้ง (true)  โทร.  080-934-8656

พี่น้ำ (AIS) โทร.  084-366-6453

หรือ กดไปกดไลค์ ช่องทางการติดต่อและอัพเดตข้อมูลที่รวดเร็วที่สุด ได้ที่ 

www.facebook.com/bottest7


Botanical Contest #7

posted on 01 Nov 2010 13:48 by botanicalcontest in --Home--
 
 
อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00.10 น.
 
 
   
 
    Support Internet Explorer , Mozilla Firefox and chrome
 
ขอเชิญน้องๆระดับชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7
 
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก
 
ฯพณฯ องคมนตรี นาย อำพล เสนาณรงค์

สามารถรับข่าวสารและถามข้อสงสัยจากเราได้ที่  
 
ข่าวสาร
 
**น้องๆเข้ามาเช็คบ่อยๆตามสองลิ้งค์ด้านบนเพื่ออัพเดทข่าวสารจากพี่ๆนะ !! **
- กลับมาอีกครั้งกับปีการศึกษา 2555 นี้ การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

Botanical Contest #7

Kiss
 

 

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันเสาร์ที่  19 มกราคม 2556

ลงทะเบียนเวลา 07.30น.-08.30 น. ใต้ตึกอาคารศูนย์เรียนรวม 3
รอบที่ 1: เวลา 09.00 - 12.00 น.  อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รอบที่ 2:  เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รูปแบบการแข่งขัน

 การแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน (โรงเรียนเดียวกัน แต่ละโรงเรียนส่งได้มากกว่า 1 ทีม)การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบที่ 1 เป็นการสอบคัดเลือก โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมทำการสอบข้อสอบแบบปรนัย (ข้อกากบาท) ทีมที่มีคะแนนสูงสุด 15 อันดับผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 โดยการแข่งขันรอบที่ 2 เป็นการตอบคำถามสด  เพื่อหาผู้ชนะ 5 ทีม รับโล่รางวัล  เกียรติคุณประกาศ  และทุนการศึกษา

   

รางวัล          

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา 12,000 บาท

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติคุณประกาศ และทุนการศึกษา 9,000 บาท

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 7,000 บาท 

ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย  2 ทีม ได้รับเกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาได้รับเกียรติคุณประกาศทุกท่าน

 

แนวข้อสอบ 

แนวข้อสอบ ...
- การหายใจระดับเซลล์
- การสังเคราะห์แสง
- พันธุศาสตร์(พืช)
- การสืบพันธุ์พืช
- โครงสร้างพืช
- อนุกรมวิธานพืช (รวม Algae ไม่รวม Fungi)
- นิเวศวิทยาพืช
- สัณฐานวิทยาพืช
- สรีรวิทยาพืช
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืช (เช่น พืชสมุนไพร สภาวะโลกร้อน เป็นต้น)

 อาจมีเพิ่มเติมนอกจากนี้บ้างเล็กน้อย 

เนื้อหาสาระที่นำมาวัดผล 

 เนื้อหาพฤกษศาสตร์    หรือชีววิทยาพืช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ความรู้ทั่วไปทางด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา ทั้ง 6 เล่ม (เฉพาะเนื้อหาที่เกียวกับพืช)

หนังสือชีววิทยาโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

แผนที่ NEW!!!

posted on 06 Jan 2010 23:27 by botanicalcontest in --Result--

วิธีไปสนามสอบแข่งขัน อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศ.ร.3)

 

 

สำหรับน้องๆที่เดินทางด้วยรถประจำทาง และเดิน

 

 

 

คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

เมื่อเข้าประตูด้านถนนพหลโยธิน

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข้าประตูด้านถนนงามวงศ์วาน (ประตูงามวงศ์วาน 1 มีรถตะลัยผ่าน)

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเข้าประตูด้านถนนวิภาวดี-รังสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนที่สนามสอบ

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนที่สนามสอบ  คลิกที่นี่